Zasady własnego odbioru towaru

  • Przy własnym odbiorze towaru płatność gotówką za towar.
  • Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
  • W przypadku odbierania towaru w sobotę lub po godzinach pracy firmy prosimy o wcześniejszy kontakt tel. w celu umówienia dogodnego terminu
  • W przypadku złożenia zamówienia przez stronę proszę o wcześniejsze umówienie terminu odbioru towaru

 

Koszty wysyłki próbek

Paczka do 20kg + koszt towaru

 

 

 

Zasady odbioru towaru od spedycji:

Przesyłki wysyłane są kurierem.
W razie otrzymania uszkodzonego towaru należy spisać protokół szkody.
BARDZO WAŻNE w protokole szkody należy napisać "USZKODZENIE WIDOCZNE PRZED ROZPAKOWANIEM PRZESYŁKI" i przesłać zdj. przesyłki oraz rozwalonego towaru z protokołem szkody na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - brak takiej uwagi będzie skutkowała odmową reklamacji

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
*szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
*zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
*ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
*szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego : § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie lub oświadczy ,że w tym terminie nie będzie mógł towaru odebrać, Sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowanymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Fromag z tego tytułu.

Kupujący ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru, nie później niż w dniu dostawy, w każdym przypadku przed montażem, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem tak w zakresie ilościowym i wad widocznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową