W razie otrzymania uszkodzonego towaru należy spisać protokół szkody.
BARDZO WAŻNE: w protokole szkody należy napisać "USZKODZENIE WIDOCZNE PRZED ROZPAKOWANIEM PRZESYŁKI" i przesłać zdj. przesyłki oraz rozwalonego towaru z protokołem szkody na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - brak takiej uwagi będzie skutkowała odmową reklamacji.

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
* szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
* zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
* ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
* szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego : § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Za szkody powstałe podczas magazynowania, montażu oraz stwierdzone po zamontowaniu ( z wyłączeniem wad ukrytych), nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy również kosztów montażu i demontażu produktu, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone po jego zamontowaniu.

CAŁA KORESPONDENCJA ZWIĄZANA Z REKLAMACJAMI POWINNA BYĆ PRZESYŁANA NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..